Menu
 

Familiestøtten

Om Familiestøtten
 
Familiestøtten startede som et lokalt initiativ i Køge, taget af Sanna Rasmussen, i oktober 2013. Sanna er uddannet pædagog, og har tidligere beskæftiget sig med frivilligt arbejde for bl.a. Kræftens Bekæmpelse og Mødrehjælpen. Ideen til Familiestøtten opstod efter mange års erfaringer med familier fra udsatte områder, og et indblik i den negative effekt det kan have for både børn og voksne, at leve som økonomisk presset familie.
 
 I starten indsamlede Sanna selv en masse tøj hun delte ud til de trængte børnefamilier i byen, men efter mange lange arbejdstimer, flere og flere tilmeldte familier, og en stor opbakning fra folk der gerne ville hjælpe, opstod ideen til den direkte kontakt mellem familierne.
 

 

Ingen børn bør udsættes for det pres det kan være at leve i en fattig familie.  Vi kan alle ende i en situation hvor vi har brug for ekstra hjælp, og ofte har forældrene gjort alt hvad de kunne. Så er det op til os som samfund, at gøre resten.


 

Vores koncept

 

Konceptet er at udsatte børnefamilier bliver sat sammen med en "donationsfamilie" der løbende donerer tøj til dem. En donationsfamilie har børn af samme køn, men et par år ældre, så den udsatte familie altid kan arve tøj der vil passe deres egne børn.
Gruppen af familier der søger en donationsfamilier, er stadigt stigende. De er meget forskellige, og lever alle under forskellige omstændigheder, men fælles for dem alle er at de ikke har råd til at købe de ting der er brug for, til deres børn.

 

Fakta om fattigdom i Danmark

 

I december 2018 offentliggjorde AE nye tal for børnefattigdom. 64.500 børn levede i 2017 under fattigdomsgrænsen. 64.500 børn lever altså i familier, der har en indkomst under halvdelen af medianindkomst, den midterste indkomst i Danmark. 64.500 er et enormt stort tal – det svarer til alle indbyggerne i landets sjette største by, Randers. 
 
Fattigdom er rigtig alvorligt. Nogle af de historier, der kom frem i forbindelse med de nye fattigdomstal, var så grelle, at man har svært ved at forestille sig, at de finder sted i dagens Danmark. Dansk Socialrådgiverforening berettede om mennesker, der må undvære medicin for at få råd til husleje eller ordentlig kost til deres børn. Humanitære organisationer kunne fortælle om børn, der ikke altid kan regne med, at der er mad i madkassen, når de går i skole.
Kontanthjælpsloftet er en af hovedforklaringerne på den kraftige stigning i børnefattigdommen fra 2016 til 2017. Alene dét år steg antallet af fattige børn med 12.000. Også 225-timersreglen og integrationsydelsen spiller en rolle. 
 
At vi i dag har et samfund, hvor 64.500 børn lever under fattigdomsgrænsen er katastrofalt. Både her og nu for de børn, der går rundt og har ondt i maven, føler sig uden for og må undvære de ting og muligheder, som deres kammerater har, men også på længere sigt

 .

Færre bekymringer, mere overskud

 

Gennem Familiestøtten får de udsatte familier ikke kun lettet deres økonomi, de får også lettet deres dagligdag for en masse bekymringer. De får mere overskud til at være forældre, så børnene kan få lov til at være børn.

Familiestøtten har fokus på at udligne den sociale ulighed og, at skabe et netværk for de udsatte familier i lokalsamfundet, da mange ressourcesvage familier ofte føler sig isoleret og ensomme. De står tit alene med deres problemer, og oplever derfor en social eksklusion, der også smitter af på børnene. For at kunne skabe bedre vilkår for børnene og deres generelle trivsel, er det essentielt at styrke hele familiens livskvalitet. 
 
 

Kontakt

Du er meget velkommen til at sende os en mail på [email protected] eller skrive en besked via fomularen til højre.

I er også meget velkomne til at besøge Familiestøtten på Facebook.
Her kan man bl.a. følge med i hvad der sker i organisationen lige nu.

  1. Navn*
    Indtast dit navn
  2. E-mail*
    Ugyldig e-mail
  3. Besked*
    Indtast en besked